logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

İDEAL İSG

İSG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

a

İSG açısından birimler arası güçlü ve geliştirilmeye açık yanların tespiti, İSG uygulamalarında «iyi uygulamaların» standart hale getirilmesi ve birimler arası uyumlanma, kollektif bilgi ve çözüme katkı ve 5 (beş) yıllık «İSG Gelişim Planı»nın hazırlanması için gerekli kaynağın tanımlanmasını sağlayacak çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çalıştaylarda, şirket içinde iletişimin ve koordinasyonun sağlanması ile İSG’nin  gelişim planı hazırlanmaktadır.