logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

İDEAL İSG

ACİL DURUM PLAN HAZIRLAMA

a

Acil durum planı, işletmelerin karşılaşabilecekleri acil durumlar ile doğru ve etkin şekilde başa çıkabilmeleri için hazırlanması gereken bir plandır. Doğru şekilde hazırlanmış bir acil durum planı, işletmelerde çalışanların yaşamlarını ve sağlıklarını etkin şekilde koruma yanında oluşabilecek maddi zararların minimize edilmesinde pozitif sonuç vermektedir. Acil durum planı, işletmeye özel olmalıdır. Bütün işletmelerde standart bir plan uygulamak hatalı sonuç vermektedir. Her işletmenin acil durum kaynağı ve bu acil durum gerçekleştiğinde vermesi gereken tepki birbirinden farklıdır.

 

Planlar özellikle risk değerlendirmesi ile koordineli hazırlanmalı veya revize edilmelidir.

 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681) gereği tüm işletmelerde acil durum planı;

 

  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç iki yılda bir
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç dört yılda bir
  • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.