logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

İDEAL İSG

ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME

a

Mevcut ergonomi risk değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesine yönelik, uluslararası tanımlı yöntemler kullanılmaktadır. Ergonomik risk tespitinde daha hızlı çözüm odaklı sonuçlar üretmek için  rehberlik edilmektedir. İş süreçlerinde halinde daha aktif ve verimli çalışmalar için katkı sağlamak ve tespit edilen ergonomik risklerin değerlendirme çalışmaları esnasında, nasıl ve ne şekilde çözüme ulaştırılacağı, somut ve soyut görsel örneklemelerle sunularak hızlı sonuç üretme bilinci oluşturularak iş verimliliği arttırmak amaçlanmaktadır.