logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

Kapalı Alanlarda Çalışma

Kapalı Alanlarda Çalışma

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA

Kapalı bir alan, birçok nedenden dolayı normal çalışma alanlarından daha tehlikeli ve riskli oldukları bilinmektedir. Kapalı bir alanda yapılan çalışmalarla ilişkili riskleri etkili bir şekilde kontrol etmek için, işyerinizdeki kapalı alan olarak tanımlanan sınırlı alanların belirlenmesi gerekir. İDEAL İSG bu anlamda size yardımcı olacaktır. Her yıl pek çok çalışan kapalı alanlarda kazaya uğramakta veya hayatını kaybetmektedir. Ayrıca meydana gelen bu olaylara müdahale eden ekiplerin içinden de hayatını kaybedenlerin sayısı küçümsenmeyecek kadar fazla olduğu bir gerçektir. Kapalı alan, önlem alınarak çalışan için güvenli hale getirilemiyorsa, güvenli hale getirilinceye kadar kapalı alana çalışanlar girmemelidir. Yetkili bir kişi risk değerlendirmesi yoluyla aksini belirlemediği sürece tüm kapalı alanlar tehlike kaynağı ve tehlikeli olarak kabul edilmelidir.

Peki, kapalı alan nedir, nereleri kapalı alan olarak tanımlayacağız?

Kapalı alanlar genellikle sınırlandırılmış, kapalı olup genellikle bir tek giriş ve çıkış imkanına sahip olunan ve içerisinde sürekli olarak insanın bulunmayacağı düşünülerek tasarlanmış sınırlı yerlerdir. Kapalı bir alanda meydana gelen bir olay için de müdahale edilmesi gereken ilk yardım, tahliye ve kurtarma işlerinde de risk teşkil etmektedir.

Kapalı alanlar tasarımları açısından, ihtiva ettikleri atmosfer veya bulunan maddeler açısından, içindeki mekanik ekipmanlar, elektrik ve oluşan prosesler açısından pek çok tehlikeyi barındırmaktadır. Hemen hemen her işyerinde bulunan kapalı alanlar yer üstünde ve yer altında bulunmaktadır. Örnek olarak; Tanklar, silolar, kanallar, menholler, proses kapları, borular, tankerler gibi örnekler verilebilir.

Bir işyerindeki çalışma alanında bulunan tüm tehlikeler kapalı bir alanda da bulunabilir.  Bununla birlikte, kapalı bir alanda normal bir çalışma alanına göre çok daha tehlikeli olabilirler. Kapalı alanlardaki tehlikeler nelerdir? Kapalı alan atmosferi, atmosferdeki oksijen seviyesi, zehirli, boğucu ve yanıcı gazlar, akışkanlar, kimyasal maddeler gibi pek çok tehlike bulunmaktadır. Bunlardan başka fiziksel ve ergonomik birtakım tehlikelerden de söz etmek doğru olacaktır.

Kapalı alanda çalışmanın normal çalışma alanlarına göre daha tehlikeli olduğundan söz etmiştik. Peki neden daha tehlikelidir? Kapalı alanda çalışırken bu tehlikelerin araştırılması gerekmektedir. Bunun içinde pek çok faktörün değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmelerde tehlike ve riskler mutlaka çok iyi değerlendirilmeli ve alınacak önlemler tam olarak uygulanmalıdır. İDEAL İSG bu konuda yetkin ve tecrübeli çalışanları ile destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edecektir.

Kapalı alana girmeden önce neler yapmalıyız? Çalışmaya başlamadan önce buranın bir kapalı alan olduğu bilinci çalışanlar tarafından bilinmelidir. Çalışma planı bu kapsamda yapılmalıdır. Burada ilk yapılması gereken işlerden bir tanesi de bu işin kapalı alana girmeden açık alanda yapma imkânı araştırılmalıdır. Yani bu iş açık alanda yapılabilir mi?

Herhangi bir kapalı alana girmeden önce, eğitimli ve deneyimli bir kişi,   sınırlı  alandaki  mevcut ve  potansiyel tüm tehlikeleri tanımlamalı  ve  değerlendirmelidir.     Kapalı alanın hem içindeki hem de dışındaki yapılacak etkinlikler, yetkin, eğitimli ve deneyimli kişilerce değerlendirilmelidir. Hava kalitesi güvenilir cihazlarla usulüne uygun olarak bu kişiler tarafından test edilmeli ve izlenmelidir.

Kapalı bir alanla ilişkili tehlikeler ve riskler öncelikle bir risk değerlendirmesi yoluyla tanımlanmasının gerekliliğini söylemiştik. Bu yapıldıktan sonra, bir tehlike ve risk kontrol programı uygulamaya alınmalıdır.     Risk Kontrol hiyerarşisine bağlı, işyerlerinde bulunan tehlike kontrol yöntemleri, sınırlı bir alanda da etkili olabilir. En etkili kontroller eliminasyon ve ikamedir, eğer bunlar mümkün değilse veya kalan risk varsa, mühendislik kontrolleri düşünülmelidir.   Diğer denetimleri tamamlamak için yönetimsel denetimler de uygulanmalı ve gereken son önlemler de kişisel koruyucu ekipman kullandırılmasıdır.

Genellikle kapalı alanın doğası gereği ve tehlikeye bağlı olarak, normal bir işyerinde belki gerekli olmayan özel önlemlerin de alınması gerekebilir. Tehlikeyi ortadan kaldırmak veya daha güvenli olanı tercih etmek (ikame) gibi, sıcak iş uygulaması yerine soğuk iş uygulaması yapmak gibi.

Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda en önemli mühendislik önlemleri mekanik havalandırmanın gerçekleştirilmesidir. Yönetsel tedbirler arasında ise en önemli faktör çalışma ve iş izin prosedürlerinin uygulanmasıdır. Son olarak da kişisel koruyucu ekipmanların kapalı alanlarda kullanılmasıdır. Kişisel Koruyucu Donanım kullanırken, kullanımıyla ilişkili tüm olası tehlikeleri ve riskleri değerlendirdiğinizden emin olun.

Kapalı alan havalandırması için doğal havalandırma (doğal hava akımları) genellikle güvenilir değildir ve hava kalitesini korumak için de yeterli değildir.  Hava kalitesini korumak için mekanik havalandırma olarak üfleyiciler veya fanlar gereklidir. Kapalı alana sağlanan havanın temiz olduğundan emin olunmalıdır. Kesinlikle kapalı alana temiz hava yerine oksijen verilmemelidir. Kapalı alandan çıkan havanın da dışarıda bulunan çalışanlar tarafından solunmadığından emin olunmalıdır. Bütün bu faaliyetler de iş izin sisteminde değerlendirilmelidir.

Kapalı alanda sıcak işlem uygulanacaksa yanıcı maddelerin olabilecek gaz ve buharlarının mekanik havalandırma ile dışarı atılması gerekir. Kapalı alan sürekli olarak izlenerek kontrol edilmelidir. Son olarak elektriksel, mekanik, hidrolik, pnömatik, kimyasal veya termal potansiyel olarak tehlikeli tüm enerji kaynaklarının enerjisi kesilmeli (veya izole edilmeli/EKED uygulaması) ve önceden kilitlenmelidir. Bu çalışmalarda kullanılan ekipmanlar konusunda İDEAL İSG, yapılacak çalışmalara ilgili eğitimler ve bilgilendirmeler ile destek olmaya devam edecektir.

No Comments

Post A Comment