logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

İDEAL İSG

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

a

Risk değerlendirmelerinin geliştirilmesi amacıyla, risk değerlendirme ekibinde görev alan kişilerin katılması öngörülmektedir. Tehlike kaynakları ve riskler, risk derecelendirmelerin alınması gereken önlemler yasal açıdan iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklar, riskleri yönetmede etkinliğin artması,  risk kontrol konusunda  hiyerarşik  çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.