logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

İDEAL İSG

İDEAL CHECK UP

a

Firmanız bünyesindeki üretim tesisi ve yeni yapılan ilaveler ile hızla büyüyen firmanıza ilişkin olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarının özellikle yeni katılan çalışanların da katılımıyla kurumsal ortak bilinç ve kararlılıkla uygulanmasının sağlanması amacıyla çalışma yapılması planlanmaktadır.

 

İSG çalışmalarında sağlıklı bir temel oluşturup, hedef ve takvimin doğru şekilde belirlenmesini ve İSG’ de değişimin yönetimini amaçlamaktadır. Kaynakların etkin kullanılması ve mevcut durumun doğru saptanması için “İdeal Check Up” programımız ile gözlem ve incelemeler yapılması planlanmaktadır.

 

İdeal Check Up programı, İSG sistemine ilişkin mevcut yapı ve dokümantasyonun incelenmesi amacıyla ziyaret edilmesi, İSG kültür olgunluk seviyesinin belirlenmesi, İSG sisteminin güçlü yönlerinin ve iyileştirmeye açık yönlerinin saptanması, İSG mevzuatına uyum ve İSG alanında bundan sonra yapılacak çalışmalarda yönetim kolaylığı sağlayacak planlamanın ortaya çıkarılarak yönetime sunulmasını kapsamaktadır.