logo
İDEAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İDEAL İSG) © 2023

İDEAL İSG

HAZOP EĞİTİMİ

a

HAZOP’un amacı, tesislerin tasarımı ve işletilmesi ile ilgili tehlikelerin ve çevresel sorunların yapılandırılmış olarak tanımlanmasına izin vermektir. Bu, tehlikeleri proaktif olarak tanımlamaya ve uygun önleme ve / veya azaltma önlemlerini önermenin yanı sıra çalışabilirlik endişelerini ve iyileştirme fırsatlarını belirlemeye olanak tanır.

 

Kimyasal maddelerle çalışılan işyerlerinde, özellikle yüksek risk taşıyan işlem ve operasyonların yürütülmesi sırasında prosese ilişkin riskleri saptamada ve derecelendirmede kullanılan en etkili yöntemlerden birisi HAZOP’ tur.

 

Bu program, HAZOP liderini ve farklı disiplinlerden ve üretimin farklı bölümlerine hakim olması önerilen HAZOP takımına, doğru sorgulama tekniklerini ve metodolojiyi anlayarak HAZOP yapabilme bilgi ve yetkinliğini kazandırmak amacıyla önerilir.