Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

Eğitimlerimiz

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak; “iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını” almak için, sınava girmek üzere, gerekli eğitim programını tamamlamaktır. devamı →
 
Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak; “işyeri hekimliği sertifikasını” almak için, sınava girmek üzere, gerekli eğitim programını tamamlamaktır. devamı →
 
''Tüm işyerlerinde “İLKYARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKALI” eleman çalıştırılması kanuni bir zorunluluktur.'' 
Kamu kurum ve kuruluşları dahil özel kuruluşlarda çalışan her 20 çalışandan 1 kişinin, tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri sınıfına giren kurum ve kuruluşlarda ise her 10 çalışandan 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması mecburidir (Sağlık Bakanlığı 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği). devamı →
 
Ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. (6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 17) Kanuni bir zorunluluk olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde çalışanların ‘Mesleki Yeterlilik Eğitimi’ alarak belgelendirilmesi gerekmektedir. devamı →
 
Ülkemizde gıda üretim ve perakende işyerleri olmak üzere, çeşitli sıhhı ve gayri sıhhi işyerlerinde çalışanların ‘Hijyen Eğitimleri’ alınması zorunludur (20 Kasım 2012 - 28103 RG, 663 Kanun Madde 58-11). devamı →
 
İDEAL İSG endüstriyel dağcılık konusunda IRATA belgeli uzman ve deneyimli kadrosu ile Yüksekte çalışanlara yönelik güvenli çalışma ve yüksekten düşmeyi önleme yolları uygulamalı eğitimlerle gerçekleştirilmektedir. devamı →
 
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. devamı →
 
Firmaların acil bir durumla karşılaştıklarında en etkin, en doğru ve en hızlı yanıtı verebilmeleri için acil durum ekip eğitimleri ve acil durum planları yapmaları gereklidir. Aynı zamanda tatbikat ve uygulama ve denetimlerle uygunluğun yeterliliği izlenmelidir. devamı →
 
Her iş kolunda çalışan ve Şirket –Ticari araç kullananların ve arazi koşullarında araç kullanan firma çalışanlarının alması gereken Defansif ve Off-Road sürüş tekniklerini birlikte veya ayrı ayrı öğreten, becerilerini artıran kültür odaklı bir programdır. devamı →
 
İDEAL İSG olarak madenler ve kapalı alanlarda güvenli çalışmaya yönelik öğrenmeyi hedefleyerek bilinç ve becerileri güvenlik kültürünü kazandırmak. Kurtarma, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, kritik işlerin belirlenmesi, izinler ve kazaların önlenmesi hedeflenmektedir. devamı →
 
İDEAL İSG olarak elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Kapsamında; Enerji Nakil ve Dağıtım Hatlarında, Şalt Tesislerinde, İletişim Sektöründe ve benzer tesislerde Güvenliği kalıcılığını tesis etmek, gözetimi sağlamak, kaza risklerini ortadan kaldırmak, riski belli bir kültür içinde yönetmek. devamı →
 
İDEAL İSG olarak yapı işlerinde kullanılan iskele ve ekipmanlarının Güvenli kurulumu-kontrolü konularında yetkinliği sağlanarak eğitimleri verilmektedir. devamı →